Tin tức
{{item.genDate|date: 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss' : '+700'}}
{{item.title}} {{item.title}}

{{item.title}}

{{item.genDate|date: 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss' : '+700'}}
Xem chi tiết