Danh sách gói phút gọi/ tin nhắn
  • {{item.packName}}

  • {{item.packNumber}}{{item.packNumberExt}}
  • {{item.voiceIn}}{{item.voiceInExt}}
  • {{item.voiceOut}}{{item.voiceOutExt}}
  • {{item.smsIn}}{{item.smsInExt}}
  • {{item.smsOut}}{{item.smsOutExt}}
  • {{item.packAmount|number}} đ
  • {{item.numExpired}} ngày
Chi tiết