GÓI SIÊU HOT

Thoải mái sử dụng DATA tốc độ cao ngắn ngày
 • {{item.packName}}

 • {{item.packNumber}}{{item.packNumberExt}}
 • {{item.voiceIn}}{{item.voiceInExt}}
 • {{item.voiceOut}}{{item.voiceOutExt}}
 • {{item.smsIn}}{{item.smsInExt}}
 • {{item.smsOut}}{{item.smsOutExt}}
 • {{item.packAmount|number}} đ
 • {{item.numExpired}} ngày
Chi tiết

GÓI DATA TỐC ĐỘ CAO

Thoải mái sử dụng DATA tốc độ cao dài ngày
 • {{item.packName}}

 • {{item.packNumber}}{{item.packNumberExt}}
 • {{item.voiceIn}}{{item.voiceInExt}}
 • {{item.voiceOut}}{{item.voiceOutExt}}
 • {{item.smsIn}}{{item.smsInExt}}
 • {{item.smsOut}}{{item.smsOutExt}}
 • {{item.packAmount|number}} đ
 • {{item.numExpired}} ngày
Chi tiết

GÓI PHÚT GỌI/ TIN NHẮN

COMBO thoại & SMS
 • {{item.packName}}

 • {{item.packNumber}}{{item.packNumberExt}}
 • {{item.voiceIn}}{{item.voiceInExt}}
 • {{item.voiceOut}}{{item.voiceOutExt}}
 • {{item.smsIn}}{{item.smsInExt}}
 • {{item.smsOut}}{{item.smsOutExt}}
 • {{item.packAmount|number}} đ
 • {{item.numExpired}} ngày
Chi tiết